Krásné a pohodové svátky

Nezapomeňte, že největší dárek, který můžete někomu dát
je váš čas, vaše pozornost a vaše láska.

S přáním krásných a klidných vánočních svátků

Vaše Ivana B.